یوس پرتال
جامع ترین مرکز اطلاع رسانی آزمون یوس
مرور رده

آزمون ها

آزمون آلس ALES

آزمون آلس  ALES نام: (Akademik personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı)؛ ترجمه: «آزمون تحصیلی دانشگاهیان و فارغ التحصیلان» (تحصیلات تکمیلی؛ ارشد و دکتری) تاریخچه: از سال 1977 باعنوان (LES) و ده سال بعد با ادغام آزمون…