یوس پرتال
جامع ترین مرکز اطلاع رسانی آزمون یوس

دانشگاه باغچه شهر

0 1,276

دانشگاه باغچه شهر استانبول

لیست میلادی شمسی
تاریخ ثبت نام
تاریخ دریافت کارت ورود به آزمون دوشنبه ۲ آوریل ۲۰۱۸ الی جمعه ۲۷ آوریل ۲۰۱۸

دوشنبه ۱۴ می ۲۰۱۸ الی پنجشنبه ۱۴ جون ۲۰۱۸

دوشنبه ۱۳ فروردین ۹۷  الی جمعه ۷ اردیبهشت ۹۷

دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۹۷ الی پنجشنبه ۲۴ خرداد ۹۷

هزینه ثبت نام
لینک ثبت نام ثبت نام
تاریخ برگزاری آزمون جمعه ۴ می ۲۰۱۸

چهارشنبه ۶ جون ۲۰۱۸

جمعه ۱۴ اردیبهشت ۹۷

چهارشنبه ۱۶ خرداد ۹۷

تاریخ اعلام نتایج جمعه ۱۸ می ۲۰۱۸ جمعه ۲۷ اردیبهشت ۹۷
وب سایت دانشگاه سایت دانشگاه
معرفی دانشگاه در یوس پرتال