یوس پرتال
جامع ترین مرکز اطلاع رسانی آزمون یوس

دانشگاه ارجیس کایسری

0 1,449

دانشگاه ارجیس کایسری

لیست میلادی شمسی
تاریخ ثبت نام شنبه ۲۶ می ۲۰۱۸ ساعت ۱۴ شنبه ۵ خرداد ۹۷
تاریخ دریافت کارت ورود به آزمون جمعه ۱۹ فوریه ۲۰۱۸ الی جمعه ۴ می ۲۰۱۸ جمعه ۲۹ دی ۹۶ الی جمعه ۱۴ اردیبهشت ۹۷
هزینه ثبت نام
لینک ثبت نام ثبت نام
تاریخ برگزاری آزمون
تاریخ اعلام نتایج
وب سایت دانشگاه سایت دانشگاه
معرفی دانشگاه در یوس پرتال