یوس پرتال
جامع ترین مرکز اطلاع رسانی آزمون یوس

دانشگاه آنکارا

0 1,384

دانشگاه آنکارا

لیست میلادی شمسی
تاریخ ثبت نام
تاریخ دریافت کارت ورود به آزمون دوشنبه ۱۲ مارس ۲۰۱۸ الی جمعه ۱۳ آوریل ۲۰۱۸ دوشنبه ۲۱ اسفند ۹۶ الی جمعه ۲۴ فروردین ۹۷
هزینه ثبت نام
لینک ثبت نام ثبت نام
تاریخ برگزاری آزمون یکشنبه ۲۰ می ۲۰۱۸ ساعت ۱۴ یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۹۷ ساعت ۱۴
تاریخ اعلام نتایج جمعه ۱۸ می ۲۰۱۸ جمعه ۲۷ اردیبهشت ۹۷
وب سایت دانشگاه سایت دانشگاه
معرفی دانشگاه در یوس پرتال
  • ظرفیت:

۱۵ نفر پزشکی
۲۵ نفر دندانپزشکی
۱۰+۱۵ نفرداروسازی