یوس پرتال
جامع ترین مرکز اطلاع رسانی آزمون یوس

اعلام رشته و ظرفیت های دانشگاه علاء الدین کی قباد سال تحصیلی ۲۰۱۸ -۲۰۱۹

0 1,873

لیست کامل رشته های ارائه شده در سال تحصیلی ۲۰۱۸ – ۲۰۱۹ دانشگاه علاءالدین کیقباد و ظرفیت های مورد پذیرش به شرح زیر اعلام گردید.

دانشکدهواحدسهمیه  ( نفر )
مدرسه عالی اکسکیبرنامه نویسی کامپیوتر۲
مدرسه عالی اکسکیمدیریت امور اداری۲
مدرسه عالی اکسکیبرق۲
مدرسه عالی اکسکیکنترل و فتاوری اتوماسیون۲
مدرسه عالی اکسکیحسابداری و مالیات۲
مدرسه عالی اکسکیجنگلداری۲
دانشکده بازرگانی و صنایع آلانیابانکداری و بیمه۵
دانشکده بازرگانی و صنایع آلانیابانکداری و بیمه (EP)۵
دانشکده بازرگانی و صنایع آلانیامستغلات و مدیریت املاک۵
دانشکده بازرگانی و صنایع آلانیامستغلات و مدیریت املاک۵
دانشکده بازرگانی و صنایع آلانیاتهویه مطبوع و فن آوری تبرید۵
دانشکده بازرگانی و صنایع آلانیاحسابداری و مالیات۵
دانشکده بازرگانی و صنایع آلانیاحسابداری و مالیات۵
دانشکده بازرگانی و صنعت گردشگری آلانیاخدمات کیترینگ۵
دانشکده بازرگانی و صنعت گردشگری آلانیاخدمات کترینگ۵
دانشکده بازرگانی و صنعت گردشگری آلانیاانیمیشن با گرایش گردشگری۵
دانشکده بازرگانی و صنعت گردشگری آلانیاانیمیشن با گرایش گردشگری۵
دانشکده بازرگانی و صنعت گردشگری آلانیاگردشگری و هتلداری۵
دانشکده بازرگانی و صنعت گردشگری آلانیاگردشگری و هتلداری۵
دانشکده تربیت مدرسآموزش علوم۵
دانشکده تربیت مدرسابتدایی آموزش ریاضیات۵
دانشکده تربیت مدرسآموزش زبان انگلیسی (ENG)۵
دانشکده تربیت مدرسراهنمایی و مشاوره روانشناسی۵
مدرسه عالی مصطفی راحمیخدمات کترینگ۵
مدرسه عالی مصطفی راحمیمدیریت بازرگانی۵
مدرسه عالی مصطفی راحمیمدیریت هوانوردی۵
مدرسه عالی مصطفی راحمیپزشکی گیاهان دارویی۵
مدرسه عالی مصطفی راحمیمدیریت گردشگری و هتل۵
دانشکده کاراقتصاد و دارایی۱۰
دانشکده کاراقتصاد و دارایی (EP)۰
دانشکده کارمدیریت منابع انسانی۶
دانشکده کارمدیریت منابع انسانی (EP)۰
دانشکده کارمدیریت کسب و کار۱۰
دانشکده کارمدریت کسب و کار(SE)۰
دانشکده کارتجارت بین المللی۱۰
دانشکده کارتجارت بین المللی۰
دانشکده مهندسیمهندسی کامپیوتر۵
دانشکده مهندسیمهندسی صنایع۵
دانشکده مهندسیمهندسی صنایع غذایی۵
دانشکده مهندسیمهندسی کسب و کار۵
دانشکده مهندسیمهندسی متالوژی۵
مدرسه عالی بهداشتکمک های اولیه و اورژانس۵
مدرسه عالی تربیت بدنیتربیت بدنی۵
دانشکده پزشکیپزشکی۵
دانشکده گردشگریسلیقه در غذا و هنرهای آشپزی۵
دانشکده گردشگریمدیریت گردشگری۱۰