یوس پرتال
جامع ترین مرکز اطلاع رسانی آزمون یوس

لیست دانشگاه‌های مورد تایید بعد از سپتامبر ۲۰۱۸

0 773

نکته بسیار مهم :مدارک تحصیلی صادره از موسسات ضعیف گروه (د) صرفاً تا سطح کارشناسی قابل بررسی و ارزشیابی است. لازم به ذکر است لیست گروه د نهایی نمی‌باشد و امکان حذف برخی از دانشگاه‌ها وجود دارد.

گروه الف(ممتاز)
 Bogazici Universit Bilkent University

 

گروه ب (خوب)
Sabanci University Gazi Universitesi Istanbul University Hacettepe University
 Middle East Technical University Istanbul Technical University KOC University

 

گروه ج (متوسط)
 Cukurova Universitesi Marmara Universitesi Ege Universitesi Dokuz Eylul Universitesi
Yildiz Technical University Ankara University Anadolu University