یوس پرتال
جامع ترین مرکز اطلاع رسانی آزمون یوس
مرور رده

اعتبار آزمون وردی

اطلاعیه دانشگاه گیرسون در مورد پذیرش آزمون یوس سایر دانشگاه ها سال ۲۰۱۸

پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه گیرسون فهرست آزمون های یوس معتبر برای این دانشگاه را برای پذیرش سال 2018 به صورت زیر منتشر کرد. داوطلبان می توانند با نمره یوس هر کدام از دانشگاه های زیر نسبت به پذیرش در این دانشگاه اقدام نمایند. 1- ADIYAMAN…