یوس پرتال
جامع ترین مرکز اطلاع رسانی آزمون یوس

دانشگاه عدنان مندرس

0 638

دانشگاه عدنان مندرس

لیست میلادی شمسی
تاریخ ثبت نام
تاریخ دریافت کارت ورود به آزمون دوشنبه ۱ ژوئن ۲۰۱۸ الی شنبه ۲۰ ژوئن ۲۰۱۸ دوشنبه ۱۱ دی ۹۶ الی شنبه ۳۰ دی ۹۶
هزینه ثبت نام
لینک ثبت نام ثبت نام
تاریخ برگزاری آزمون یکشنبه  ۷ ژوئیه ۲۰۱۸ یکشنبه ۱۷ دی ۹۶
تاریخ اعلام نتایج
وب سایت دانشگاه سایت دانشگاه
معرفی دانشگاه در یوس پرتال