یوس پرتال
جامع ترین مرکز اطلاع رسانی آزمون یوس

رتبه بندی جامع دانشگاه های ترکیه

0 2,022

رتبه بندی جامع دانشگاه های ترکیه بر اساس اعلام سایت وبومتریکس

دنیا ترکیه عنوانکشورشهرهزینه اصلیهزینه پردیس
۴۶۸۱دانشگاه بلکینتترکیهآنکارا۱۴،۵۰۰ دلار۱۴،۵۰۰ دلار
۵۰۳۲دانشگاه فنی خاورمیانهترکیهآنکارا۱۰۰۰  دلار۱۰۰۰  دلار
۵۱۲۳دانشگاه بسفرترکیهاستانبول۵۰۷  دلار۵۸۰  دلار
۵۱۶۴دانشگاه سابانچیترکیهاستانبول۱۷،۰۰۰ دلار۱۵،۵۰۰ دلار
۵۴۳۵دانشگاه کوشترکیهاستانبول۱۳،۲۲۰ دلار آمریکا۱۴،۵۴۲ دلار آمریکا
۶۰۸۶دانشگاه فنی استانبولترکیهاستانبول۳۰۰۰  تومان۳۰۰۰  تومان
۶۷۱۷دانشگاه استانبولترکیهاستانبول۳۰۰۰  تومان۳۰۰۰  تومان
۶۹۴۸دانشگاه Hacettepeترکیهآنکارا۱۰۰۰  دلار۱۰۰۰  دلار
۷۳۹۹دانشگاه آنکاراترکیهآنکارا۱،۳۸۵  دلار آمریکا
۷۶۵۱۰دانشگاه Çukurovaترکیهآدانا۲۰۲  دلار
۱۰۴۴۱۱دانشگاه ایگترکیهازمیر
۱۱۱۶۱۲دانشگاه آناتولیترکیهاسکیشیور۲،۵۰۰  دلار۲،۵۰۰  دلار
۱۱۵۲۱۳دانشگاه غازیترکیهآنکارا۱۰۰۰  دلار۱۰۰۰  دلار
۱۲۶۶۱۴دانشگاه سلسوکترکیهکنیا
۱۲۹۴۱۵دانشگاه Yüzüncü Yilترکیهون
۱۲۹۵۱۶دانشگاه اروسیوسترکیهکایسری
۱۳۱۷۱۷دانشگاه تکبیر ایلیلترکیهازمیر
۱۳۶۶۱۸دانشگاه سلیمان دمیرل ترکیهترکیه
۱۳۷۸۱۹دانشگاه صنعتی ییلدیزترکیهاستانبول
۱۳۹۱۲۰دانشگاه مرمرهترکیهاستانبول۵۰۰۰  دلار۵۰۰۰  دلار
۱۴۰۶۲۱دانشگاه پاموک کلهترکیهدنیزلی
۱۴۲۱۲۲دانشگاه آتاتورکترکیهارزوروم۱۰۰۰  دلار۱۰۰۰  دلار
۱۴۴۹۲۳دانشگاه دوگوشترکیهاستانبول۱۰،۰۰۰ دلار۱۰،۰۰۰ دلار
۱۵۰۴۲۴دانشگاه فنی کارادنیزترکیهترابزون۲،۵۰۰  دلار۲،۵۰۰  دلار
۱۵۰۶۲۵دانشگاه ساکریاترکیهآداپازاری۲،۵۰۰  دلار۲،۵۰۰  دلار
۱۵۲۴۲۶دانشگاه Uludağ (دانشگاه فنی دانشگاه بورسا)ترکیهبورسا
۱۵۸۲۲۷دانشگاه فیراتترکیهالیزگی
۱۶۰۰۲۸دانشگاه ییدیتپهترکیهاستانبول
۱۶۱۱۲۹دانشگاه آقدنیزترکیهآنتالیا۱۰۰۰  دلار۱۰۰۰  دلار
۱۶۱۵۳۰دانشگاه اوندوکوز Mayysترکیهسامسون۲،۵۰۰  دلار۲،۵۰۰  دلار
۱۶۱۹۳۱دانشگاه گازیانتپترکیهگازیانتپ۵۰۰۰  دلار۵۰۰۰  دلار
۱۶۶۹۳۲انستیتوی فناوری ازمیرترکیهازمیر۱۰۰۰  دلار۱۰۰۰  دلار
۱۶۹۳۳۳دانشگاه Afyon KocatepeترکیهAfyonkarahisar۱۰۰۰  دلار۱۰۰۰  دلار
۱۶۹۶۳۴دانشگاه بوشکنترکیهآنکارا
۱۷۲۷۳۵دانشگاه کوکلیترکیهایزمیت
۱۷۶۵۳۶Eskişehir Osmangazi Universityترکیهاسکیشیور۲،۵۰۰  دلار۲،۵۰۰  دلار
۱۷۷۹۳۷دانشگاه Cumhuriyetترکیهسیواس
۱۷۹۸۳۸دانشگاه فاطهترکیهاستانبول۵۰۰۰  دلار۵۰۰۰  دلار
۱۸۰۶۳۹دانشگاه چاناکلای Onsekyz MartترکیهCanakkale۱۰۰۰  دلار۱۰۰۰  دلار
۱۸۲۷۴۰دانشگاه استانبول Bilgiترکیهاستانبول
۱۸۸۵۴۱دانشگاه مرسینترکیهمرکین
۱۸۹۵۴۲دانشگاه آتیلمترکیهآنکارا۱۰،۰۰۰ دلار۱۰،۰۰۰ دلار
۱۹۴۱۴۳دانشگاه ملانثهترکیهملاته۱۰۰۰  دلار۱۰۰۰  دلار
۱۹۶۶۴۴دانشگاه کانکایاترکیهآنکارا۱۲،۵۰۰ دلار۱۲،۵۰۰ دلار
۲۰۴۸۴۵دانشگاه Abant Izzet Baysalترکیهبولو
۲۰۹۳۴۶دانشگاه نیدزترکیهNigde۵۰۰۰  دلار۵۰۰۰  دلار
۲۱۰۵۴۷دانشگاه گیسوسمنپاشاترکیهتوکات
۲۱۱۲۴۸TOBB دانشگاه اقتصاد و تکنولوژیترکیهآنکارا۱۵۰۰۰  دلار۱۵۰۰۰  دلار
۲۱۳۰۴۹دانشگاه آدان مندرسترکیهآیدین
۲۱۸۴۵۰Muğla Sıtkı Koçman Universityترکیهموگلا