یوس پرتال
جامع ترین مرکز اطلاع رسانی آزمون یوس

دانشگاه چوکوروا

0 1,570

دانشگاه چوکوروا (آدانا)

لیست میلادی شمسی
تاریخ ثبت نام شنبه ۲۸ آوریل ۲۰۱۸ ساعت ۹:۳۰ شنبه ۸ اردیبهشت ۹۷ ساعت ۹:۳۰
تاریخ دریافت کارت ورود به آزمون دوشنبه ۱۵ ژانویه ۲۰۱۸ الی جمعه ۳۰ مارس ۲۰۱۸ دوشنبه ۲۵ دی ۹۶ الی جمعه ۱۰ فروردین ۹۷
هزینه ثبت نام
لینک ثبت نام ثبت نام
تاریخ برگزاری آزمون
تاریخ اعلام نتایج
وب سایت دانشگاه سایت دانشگاه
معرفی دانشگاه در یوس پرتال