یوس پرتال
جامع ترین مرکز اطلاع رسانی آزمون یوس

دانشگاه فنی گبزه

0 1,502

دانشگاه فنی گبزه

لیست میلادی شمسی
تاریخ ثبت نام یکشنبه ۸ آوریل ۲۰۱۸ یکشنبه ۱۹ فروردین ۹۷
تاریخ دریافت کارت ورود به آزمون جمعه ۲ مارس ۲۰۱۸ جمعه ۱۱ اسفند ۹۶
هزینه ثبت نام
لینک ثبت نام ثبت نام
تاریخ برگزاری آزمون
تاریخ اعلام نتایج
وب سایت دانشگاه سایت دانشگاه
معرفی دانشگاه در یوس پرتال