یوس پرتال
جامع ترین مرکز اطلاع رسانی آزمون یوس

دانشگاه قاضی آنتپ

0 1,708

دانشگاه قاضی آنتپ

لیست میلادی شمسی
تاریخ ثبت نام
تاریخ دریافت کارت ورود به آزمون
هزینه ثبت نام
لینک ثبت نام ثبت نام
تاریخ برگزاری آزمون
تاریخ اعلام نتایج
وب سایت دانشگاه سایت دانشگاه
معرفی دانشگاه در یوس پرتال

شرایط: ۱٫با یوس استانبول