یوس پرتال
جامع ترین مرکز اطلاع رسانی آزمون یوس

دانشگاه دوملوپینار

0 1,567

دانشگاه دوملوپینار کوتاهیا

لیست میلادی شمسی
تاریخ ثبت نام یکشنبه ۲۲ آوریل ۲۰۱۸ یکشنبه ۲ اردیبهشت ۹۷
تاریخ دریافت کارت ورود به آزمون دوشنبه ۱۲ فوریه ۲۰۱۸ الی دوشنبه ۹ آوریل ۲۰۱۸ دوشنبه ۲۳ بهمن ۹۶ الی دوشنبه ۲۰ فروردین ۹۷
هزینه ثبت نام
لینک ثبت نام ثبت نام
تاریخ برگزاری آزمون
تاریخ اعلام نتایج دوشنبه ۷ می ۲۰۱۸ دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ۹۷
وب سایت دانشگاه سایت دانشگاه
معرفی دانشگاه در یوس پرتال