یوس پرتال
جامع ترین مرکز اطلاع رسانی آزمون یوس

دانشگاه جمهوریت

0 1,334

دانشگاه جمهوریت سیواس

لیست میلادی شمسی
تاریخ ثبت نام یکشنبه ۲۷ می ۲۰۱۸ ساعت ۹:۳۰ دانشکده الهیات یکشنبه ۶ خرداد ۹۷ ساعت ۹:۳۰ دانشکده الهیات
تاریخ دریافت کارت ورود به آزمون دوشنبه ۱۲ مارس ۲۰۱۸ الی جمعه ۱۸ می ۲۰۱۸ دوشنبه ۲۱ اسفند ۹۶ الی جمعه ۲۸ اردیبهشت ۹۷
هزینه ثبت نام
لینک ثبت نام ثبت نام
تاریخ برگزاری آزمون
تاریخ اعلام نتایج
وب سایت دانشگاه سایت دانشگاه
معرفی دانشگاه در یوس پرتال