یوس پرتال
جامع ترین مرکز اطلاع رسانی آزمون یوس

دانشگاه تمدن استانبول

0 1,513

دانشگاه اینونو مالاتیا

لیست میلادی شمسی
تاریخ ثبت نام یکشنبه ۱۳ می۲۰۱۸ ساعت ۱۳ یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۹۷ ساعت ۱۳
تاریخ دریافت کارت ورود به آزمون پنجشنبه ۱ مارس ۲۰۱۸ الی جمعه ۲۰ آوریل ۲۰۱۸ پنجشنبه ۱۰ اسفند ۹۶ الی جمعه ۳۱ فروردین ۹۷
هزینه ثبت نام
لینک ثبت نام ثبت نام
تاریخ برگزاری آزمون
تاریخ اعلام نتایج
وب سایت دانشگاه سایت دانشگاه
معرفی دانشگاه در یوس پرتال