یوس پرتال
جامع ترین مرکز اطلاع رسانی آزمون یوس

دانشگاه بیرونی

0 1,468

دانشگاه بیرونی استانبول

لیست میلادی شمسی
تاریخ ثبت نام
تاریخ دریافت کارت ورود به آزمون یکشنبه ۲۷ می ۲۰۱۸ ساعت ۱۰ یکشنبه ۶ خرداد ۹۷
هزینه ثبت نام
لینک ثبت نام ثبت نام
تاریخ برگزاری آزمون
تاریخ اعلام نتایج
وب سایت دانشگاه سایت دانشگاه
معرفی دانشگاه در یوس پرتال