یوس پرتال
جامع ترین مرکز اطلاع رسانی آزمون یوس

دانشگاه ارزوروم تکنیک

2 2,028

دانشگاه ارزوروم تکنیک

لیست میلادی شمسی
تاریخ ثبت نام شنبه ۱۴ جولای ۲۰۱۸ ساعت ۱۳ شنبه ۲۳ تیر ۹۷ ساعت ۱۳
تاریخ دریافت کارت ورود به آزمون دوشنبه ۱۶ آوریل ۲۰۱۸ الی دوشنبه ۱۸ جون ۲۰۱۸ دوشنبه ۲۷ فروردین ۹۷ الی دوشنبه ۲۸ خرداد ۹۷
هزینه ثبت نام
لینک ثبت نام ثبت نام
تاریخ برگزاری آزمون
تاریخ اعلام نتایج
وب سایت دانشگاه سایت دانشگاه
معرفی دانشگاه در یوس پرتال