یوس پرتال
جامع ترین مرکز اطلاع رسانی آزمون یوس

دانشگاه آیدین استانبول

0 1,503

دانشگاه آیدین استانبول

لیست میلادی شمسی
تاریخ ثبت نام
تاریخ دریافت کارت ورود به آزمون سه شنبه ۲۰ فوریه ۲۰۱۸ الی جمعه ۳۰ مارس ۲۰۱۸ سه شنبه ۱ اسفند ۹۶ الی جمعه ۱۰ فروردین ۹۷
هزینه ثبت نام
لینک ثبت نام ثبت نام
تاریخ برگزاری آزمون یکشنبه ۱ آوریل ۲۰۱۸ یکشنبه ۱۲ فروردین ۹۷
تاریخ اعلام نتایج
وب سایت دانشگاه سایت دانشگاه
معرفی دانشگاه در یوس پرتال