یوس پرتال
جامع ترین مرکز اطلاع رسانی آزمون یوس

دانشگاه آناتولی

0 1,347

دانشگاه آناتولی

لیست میلادی شمسی
تاریخ ثبت نام
تاریخ دریافت کارت ورود به آزمون پنجشنبه ۱ مارس ۲۰۱۸ الی سه شنبه ۲۴ آوریل ۲۰۱۸ پنجشنبه ۱۰ اسفند ۹۶ الی سه شنبه ۴ اردیبهشت ۹۷
هزینه ثبت نام
لینک ثبت نام ثبت نام
تاریخ برگزاری آزمون یکشنبه  ۱۳ می ۲۰۱۸ یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۹۷
تاریخ اعلام نتایج
وب سایت دانشگاه سایت دانشگاه
معرفی دانشگاه در یوس پرتال