یوس پرتال
جامع ترین مرکز اطلاع رسانی آزمون یوس

نتایج اولیه آزمون دانشگاه ۱۹ مایس

0 1,369

برای مشاهده نتیجه اولیه آزمون یوس دانشگاه ۱۹ مایس از طریق لینک زیر وارد حساب کاربری خود شوید.ضمنا این دانشگاه دولتی از طریق یوس دانشگاه های دیگر نیز دانشجو می پذیرد.