یوس پرتال
جامع ترین مرکز اطلاع رسانی آزمون یوس

نتایج نهایی دانشگاه جمهوریت سیواس

0 1,379

اطلاعات قبول شدگان نهایی رشته های دانشگاه جمهوریت سیواس به شرح زیر می باشد. برای جستجو میتوانید از کادر گوشه سمت راست استفاده کنید

ردیفشماره داوطلبینامنام خانوادگیکشوردانشکده قبولیرشته قبولی
۱۲۰۱۸۰۰۰۶۶۴ElhamSaadatmandIRANدانشکده دندانپزشکیدندانپزشکی
۲۲۰۱۸۰۰۳۰۸۹MOZHDEHALLAHVERDIIRANدانشکده دندانپزشکیدندانپزشکی
۳۲۰۱۸۰۰۱۵۹۳LAMAALYOUSSEFSURIYEدانشکده دندانپزشکیدندانپزشکی
۴۲۰۱۸۰۰۲۵۷۸HANIEHRAHIMI TAZEHKANDIRANدانشکده دندانپزشکیدندانپزشکی
۵۲۰۱۸۰۰۱۱۴۷SALARZIAEI HAJIPIRLUIRANدانشکده دندانپزشکیدندانپزشکی
۶۲۰۱۸۰۰۲۱۶۴MOHAMMADMOHAMMADZADEHIRANدانشکده دندانپزشکیدندانپزشکی
۷۲۰۱۸۰۰۲۲۴۰NAJDATFADELSURIYEدانشکده دندانپزشکیدندانپزشکی
۸۲۰۱۸۰۰۱۰۶۳YAFAABDELJABBARFILISTINدانشکده دندانپزشکیدندانپزشکی
۹۲۰۱۸۰۰۰۶۵۸ISRAAABO KACHASURIYEدانشکده دندانپزشکیدندانپزشکی
۱۰۲۰۱۸۰۰۳۲۳۳MOHAMADMOHAMAD ALMAHHO ALHAMSURIYEدانشکده دندانپزشکیدندانپزشکی
۱۱۲۰۱۸۰۰۱۷۹۰SINABEHRADIRANدانشکده دندانپزشکیدندانپزشکی
۱۲۲۰۱۸۰۰۳۱۵۱FATEMEHSHAHABIIRANدانشکده دندانپزشکیدندانپزشکی
۱۳۲۰۱۸۰۰۲۱۷۵BÜŞRABEDEVISURIYEدانشکده دندانپزشکیدندانپزشکی
۱۴۲۰۱۸۰۰۲۰۷۲NEBİLELMARUFSURIYEدانشکده دندانپزشکیدندانپزشکی
۱۵۲۰۱۸۰۰۱۰۴۵AMIRMAHDIZAHEDIIRANدانشکده دندانپزشکیدندانپزشکی
۱۶۲۰۱۸۰۰۳۱۷۴MAHDIYEHGHANBARIIRANدانشکده دندانپزشکیدندانپزشکی
۱۷۲۰۱۸۰۰۲۳۲۷mobinsatlikhmohammadiIRANدانشکده دندانپزشکیدندانپزشکی
۱۸۲۰۱۸۰۰۰۸۲۰MOHADDESEHHASSANPOURIRANدانشکده دندانپزشکیدندانپزشکی
۱۹۲۰۱۸۰۰۱۸۶۵ŞeymaBabilliSURIYEدانشکده دندانپزشکیدندانپزشکی
۲۰۲۰۱۸۰۰۱۵۵۰NASTARANMORSHEDI SOOFYANYIRANدانشکده دندانپزشکیدندانپزشکی
۲۱۲۰۱۸۰۰۱۳۵۱MAHLAKHOSROABADIIRANدانشکده دندانپزشکیدندانپزشکی
۲۲۲۰۱۸۰۰۱۹۹۹MINASHAHBAZIIRANدانشکده دندانپزشکیدندانپزشکی
۲۳۲۰۱۸۰۰۱۴۹۵AFSOUNAHMADIIRANدانشکده دندانپزشکیدندانپزشکی
۲۴۲۰۱۸۰۰۱۶۳۲SinemÖzdemirFRANSAدانشکده دندانپزشکیدندانپزشکی
۲۵۲۰۱۸۰۰۱۱۵۵ABDULWAHABSIJARISURIYEدانشکده دندانپزشکیدندانپزشکی
۲۶۲۰۱۸۰۰۰۰۹۰SABABEYTOLLAHIIRANدانشکده دندانپزشکیدندانپزشکی
۲۷۲۰۱۸۰۰۲۵۳۵ABDURRAHMANELFARHANSURIYEدانشکده داروسازیداروسازی
۲۸۲۰۱۸۰۰۰۶۰۹MOHAMMADALIDRISSURIYEدانشکده داروسازیداروسازی
۲۹۲۰۱۸۰۰۲۶۵۴MUHAMMED HUMAMAGİDİSURIYEدانشکده داروسازیداروسازی
۳۰۲۰۱۸۰۰۳۱۷۲REYHANEHGHAFFARIIRANدانشکده داروسازیداروسازی
۳۱۲۰۱۸۰۰۰۹۹۲AYTAKJAFARI BARANIIRANدانشکده داروسازیداروسازی
۳۲۲۰۱۸۲۰۰۳۹۱ZainabAlmohsenIRAKدانشکده ادبیاتزبان و ادبیات آلمانی
۳۳۲۰۱۸۲۰۱۷۲۷NurayKurtALMANYAدانشکده ادبیاتزبان و ادبیات آلمانی
۳۴۲۰۱۸۲۰۰۲۲۱hibemuezzinSURIYEدانشکده ادبیاتباستان شناسی
۳۵۲۰۱۸۲۰۱۳۴۹FATIMAIBRAHIMOVAAZARBEYCANدانشکده ادبیاتفلسفه
۳۶۲۰۱۸۰۰۰۱۷۰AbdulazizNalSURIYEدانشکده ادبیاتزبان و ادبیات انگلیسی
۳۷۲۰۱۸۰۰۲۷۰۶Mehmet AkifDüzenliT.C.دانشکده ادبیاتزبان و ادبیات انگلیسی
۳۸۲۰۱۸۲۰۱۸۶۶besmaAldibouSURIYEدانشکده ادبیاتزبان و ادبیات انگلیسی ( شیوه یادگیری ۲ )
۳۹۲۰۱۸۲۰۰۵۲۶eymenelsellumSURIYEدانشکده ادبیاتزبان و ادبیات انگلیسی ( شیوه یادگیری ۲ )
۴۰۲۰۱۸۲۰۲۶۰۷MelihToktasALMANYAدانشکده ادبیاتزبان و ادبیات انگلیسی ( شیوه یادگیری ۲ )
۴۱۲۰۱۸۲۰۰۶۰۰ALAELDERVİŞSURIYEدانشکده ادبیاتزبان و ادبیات انگلیسی ( شیوه یادگیری ۲ )
۴۲۲۰۱۸۰۰۲۹۱۳nurettinuyunelnabulsiSURIYEدانشکده ادبیاتترجمه - تفسیر
۴۳۲۰۱۸۲۰۲۶۰۴filizkarayousefSURIYEدانشکده ادبیاتترجمه - تفسیر
۴۴۲۰۱۸۰۰۲۴۵۵NILAYKARAKASHT.C.دانشکده ادبیاتروانشناسی
۴۵۲۰۱۸۰۰۰۵۰۹BEYZABOYRAZALMANYAدانشکده ادبیاتروانشناسی
۴۶۲۰۱۸۰۰۱۵۵۲Muhammed TayyipDenizFRANSAدانشکده ادبیاتروانشناسی
۴۷۲۰۱۸۰۰۲۲۴۲EMRE YAHYADILGILINGILTREدانشکده ادبیاتروانشناسی
۴۸۲۰۱۸۰۰۲۰۶۵LATIFEOZBEKLIT.C.دانشکده ادبیاتروانشناسی
۴۹۲۰۱۸۲۰۰۱۰۲DidemCanT.C.دانشکده ادبیاتخدمات اجتماعی
۵۰۲۰۱۸۲۰۳۰۹۶ECEMSÖMT.C.دانشکده ادبیاتخدمات اجتماعی
۵۱۲۰۱۸۲۰۱۳۰۳ELAUÇART.C.دانشکده ادبیاتخدمات اجتماعی
۵۲۲۰۱۸۲۰۲۵۵۶YüsraEskinT.C.دانشکده ادبیاتخدمات اجتماعی
۵۳۲۰۱۸۲۰۱۳۵۵TUTKUSÖYLEMET.C.دانشکده ادبیاتخدمات اجتماعی (شیوه یادگیری ۲)
۵۴۲۰۱۸۲۰۰۴۸۴EmreÖztürkT.C.دانشکده ادبیاتجامعه شناسی
۵۵۲۰۱۸۲۰۰۴۳۷AhmetErbakarT.C.دانشکده ادبیاتجامعه شناسی
۵۶۲۰۱۸۲۰۲۷۸۴SAYARAHALIKOVATURKMENISTANدانشکده ادبیاتتاریخ
۵۷۲۰۱۸۲۰۲۰۰۵NOURSULIMANSURIYEدانشکده ادبیاتزبان و ادبیات ترکی
۵۸۲۰۱۸۲۰۲۴۲۹EmselKISAÇAMT.C.دانشکده ادبیاتزبان و ادبیات ترکی
۵۹۲۰۱۸۰۰۱۵۳۷HARUNYILMAZALMANYAدانشکده آموزش و پرورشمعلمی مطالعات اجتماعی
۶۰۲۰۱۸۲۰۳۰۴۳UKBAMUHAMMEDSURIYEدانشکده آموزش و پرورشمعلمی زبان ترکی
۶۱۲۰۱۸۲۰۰۶۵۵REVERAMİŞOSURIYEدانشکده آموزش و پرورشمعلمی زبان ترکی
۶۲۲۰۱۸۲۰۰۰۴۰SEYMAGÜRANAVUSTURYAدانشکده آموزش و پرورشمعلمی زبان ترکی
۶۳۲۰۱۸۲۰۰۳۱۵NARGIZASADOVAAZARBEYCANدانشکده فنیبیولوژی
۶۴۲۰۱۸۲۰۲۶۹۷YOUSEFQAWASMEHURDUNدانشکده فنیبیولوژی
۶۵۲۰۱۸۰۰۰۲۱۳IMAN ADIL AHMEDAHMEDIRAKدانشکده علوم اقتصادی و اداریامور بانکداری و مالی
۶۶۲۰۱۸۰۰۲۳۴۸M haithamalnayalSURIYEدانشکده علوم اقتصادی و اداریامور بانکداری و مالی
۶۷۲۰۱۸۲۰۰۵۷۳ABDURREZAKERRAHMUNSURIYEدانشکده علوم اقتصادی و اداریامور بانکداری و مالی (شیوه یادگیری ۲)
۶۸۲۰۱۸۲۰۱۵۶۴MikailAslanovRUSYAدانشکده علوم اقتصادی و اداریاقتصاد کار
۶۹۲۰۱۸۲۰۲۷۷۷ANWARALAMIR ALSHAYESHSURIYEدانشکده علوم اقتصادی و اداریاقتصاد کار
۷۰۲۰۱۸۰۰۱۱۱۰MOHAMAD AMMARSHEREMSURIYEدانشکده علوم اقتصادی و اداریاقتصاد
۷۱۲۰۱۸۰۰۱۱۰۹MOUSTAFAALZMOSURIYEدانشکده علوم اقتصادی و اداریاقتصاد
۷۲۲۰۱۸۲۰۳۱۰۹UBEDEMAHMUD MISTOSURIYEدانشکده علوم اقتصادی و اداریاقتصاد
۷۳۲۰۱۸۲۰۳۰۳۱SametKurtALMANYAدانشکده علوم اقتصادی و اداریاقتصاد
۷۴۲۰۱۸۲۰۰۷۶۱FIROUZCHIKH OSMANSURIYEدانشکده علوم اقتصادی و اداریاقتصاد
۷۵۲۰۱۸۰۰۰۸۷۰AMIR REZAMAJIDI VAFEGHIRANدانشکده علوم اقتصادی و اداریکسب و کار
۷۶۲۰۱۸۰۰۲۱۹۰YOUNESALMOHAMMAD ALJOUJASURIYEدانشکده علوم اقتصادی و اداریکسب و کار
۷۷۲۰۱۸۰۰۲۸۰۷SAHANDNOROUZIGIGLOUIRANدانشکده علوم اقتصادی و اداریاداره عمومی
۷۸۲۰۱۸۲۰۰۱۳۴SEYDİNA OMARCOLYSENEGALدانشکده علوم اقتصادی و اداریاداره عمومی
۷۹۲۰۱۸۲۰۱۳۶۱osamaalmouseliSURIYEدانشکده علوم اقتصادی و اداریمالیه
۸۰۲۰۱۸۲۰۰۷۹۵TuralGuluzadeAZARBEYCANدانشکده علوم اقتصادی و اداریمالیه
۸۱۲۰۱۸۰۰۳۰۱۵OMARALHASANSURIYEدانشکده علوم اقتصادی و اداریتدارکات و تجارت بین الملل
۸۲۲۰۱۸۰۰۰۶۱۰NazeBozanSURIYEدانشکده علوم اقتصادی و اداریتدارکات و تجارت بین الملل
۸۳۲۰۱۸۲۰۰۰۷۹MuradAlimKAZAKİSTANدانشکده علوم اقتصادی و اداریتدارکات و تجارت بین الملل (شیوه یادگیری ۲)
۸۴۲۰۱۸۲۰۰۱۱۷RifatİlhanISVICREدانشکده علوم اقتصادی و اداریمدیریت سیستم اطلاعاتی
۸۵۲۰۱۸۰۰۰۲۷۱jeenkadroSURIYEدانشکده علوم اقتصادی و اداریمدیریت سیستم اطلاعاتی
۸۶۲۰۱۸۰۰۱۸۱۸Sema sümeyyeDursunALMANYAدانشکده الهیاتالهیات
۸۷۲۰۱۸۰۰۲۷۱۱Ali SadıkDüzenliT.C.دانشکده الهیاتالهیات
۸۸۲۰۱۸۰۰۲۱۴۰RümeysaIşıkALMANYAدانشکده الهیاتالهیات
۸۹۲۰۱۸۰۰۰۹۳۴MEHMETbayraktarBELÇİKAدانشکده الهیاتالهیات
۹۰۲۰۱۸۲۰۰۵۸۶sümeyyetekirRUSYAدانشکده الهیاتالهیات
۹۱۲۰۱۸۲۰۲۹۵۳belalahmadSURIYEدانشکده الهیاتالهیات
۹۲۲۰۱۸۲۰۲۲۹۰MELLUHEL GUMARSURIYEدانشکده الهیاتالهیات
۹۳۲۰۱۸۲۰۰۱۶۸EdhemEl halasiSURIYEدانشکده ارتباطاتروزنامه نگاری
۹۴۲۰۱۸۲۰۳۱۲۶MEHMETŞAVVAHSURIYEدانشکده ارتباطاتروزنامه نگاری
۹۵۲۰۱۸۲۰۰۲۳۵MerveSeyithanoğluT.C.دانشکده ارتباطاتروابط عمومی
۹۶۲۰۱۸۰۰۱۱۹۵ABDULLAHALABDULRZAKSURIYEدانشکده ارتباطاتروابط عمومی (شیوه یادگیری ۲)
۹۷۲۰۱۸۰۰۲۸۳۰SHEVENHUSEENSURIYEدانشکده معماریمعماری
۹۸۲۰۱۸۰۰۳۱۵۰KUSEYAL MAHMOUDSURIYEدانشکده معماریمعماری
۹۹۲۰۱۸۰۰۰۸۷۳HazemKILZIEHSURIYEدانشکده مهندسیمهندسی کامپیوتر
۱۰۰۲۰۱۸۰۰۳۲۰۱ESRAFEYZOSURIYEدانشکده مهندسیمهندسی کامپیوتر
۱۰۱۲۰۱۸۰۰۱۱۱۱MOHAMAD ADNANSHEREMSURIYEدانشکده مهندسیمهندسی الکتریک و الکترونیک
۱۰۲۲۰۱۸۰۰۰۸۲۱ZAHRAŞUAYBT.C.دانشکده مهندسیمهندسی الکتریک و الکترونیک
۱۰۳۲۰۱۸۰۰۲۰۰۹AMİRELALİSURIYEدانشکده مهندسینقشه برداری
۱۰۴۲۰۱۸۲۰۱۰۴۷ANASGOUDAMISIRدانشکده مهندسینقشه برداری
۱۰۵۲۰۱۸۰۰۲۱۴۶AİŞEDERVİŞSURIYEدانشکده مهندسیمهندسی مواد غذایی
۱۰۶۲۰۱۸۰۰۲۷۹۳AYAALSABBAGHSURIYEدانشکده مهندسیمهندسی مواد غذایی
۱۰۷۲۰۱۸۰۰۲۴۳۲HOSENALSALEHSURIYEدانشکده مهندسیمهندسی ساخت و ساز
۱۰۸۲۰۱۸۰۰۲۷۶۷MUHAMMED VESİMZEYDANSURIYEدانشکده مهندسیمهندسی ساخت و ساز
۱۰۹۲۰۱۸۰۰۲۳۷۶SHAHDKAHHATSURIYEدانشکده مهندسیمهندسی زمین شناسی
۱۱۰۲۰۱۸۰۰۲۹۳۳rayaneljaadanSURIYEدانشکده مهندسیمهندسی زمین شناسی
۱۱۱۲۰۱۸۰۰۲۸۸۵MHDRASOOLAL HOSSAINISURIYEدانشکده مهندسیمهندسی مکانیک
۱۱۲۲۰۱۸۰۰۱۰۸۰MHD ADNANDASOUKISURIYEدانشکده مهندسیمهندسی مکانیک
۱۱۳۲۰۱۸۰۰۱۵۰۴DANIAALHASSOUNSURIYEدانشکده مهندسیمهندسی نانو
۱۱۴۲۰۱۸۰۰۰۹۹۷MernaTanbkjiSURIYEدانشکده مهندسیمهندسی نانو
۱۱۵۲۰۱۸۰۰۰۰۸۹SAMABEYTOLLAHIIRANدانشکده علوم بهداشتیمامایی
۱۱۶۲۰۱۸۰۰۲۸۶۹MARYAMMOHAMMADIHAMZEHKANDIIRANدانشکده علوم بهداشتیمامایی
۱۱۷۲۰۱۸۰۰۰۸۸۸esmaeilghorbaniIRANدانشکده علوم بهداشتیمامایی
۱۱۸۲۰۱۸۰۰۰۷۵۸GISOUKHOEIZADEHIRANدانشکده علوم بهداشتیمامایی
۱۱۹۲۰۱۸۰۰۰۰۶۷NEGINROOHANI NAJAFABADIIRANدانشکده علوم بهداشتیمامایی
۱۲۰۲۰۱۸۰۰۰۷۷۵KATAYOUNHEMMATVANDIRANدانشکده علوم بهداشتیفیزیوتراپی
۱۲۱۲۰۱۸۰۰۲۹۴۴REZAMIKAEILIIRANدانشکده علوم بهداشتیفیزیوتراپی
۱۲۲۲۰۱۸۰۰۰۷۶۲NASIMSADEGHIIRANدانشکده علوم بهداشتیفیزیوتراپی
۱۲۳۲۰۱۸۰۰۰۸۶۷PARHAMBAHADOR BILEHSAVARIRANدانشکده علوم بهداشتیفیزیوتراپی
۱۲۴۲۰۱۸۰۰۲۴۶۸MUCİBEHALİDSURIYEدانشکده علوم بهداشتیفیزیوتراپی
۱۲۵۲۰۱۸۰۰۱۰۱۶keihanalizadehIRANدانشکده علوم بهداشتیپرستاری
۱۲۶۲۰۱۸۰۰۰۴۹۸PARHAMHATEF VASEFIIRANدانشکده علوم بهداشتیپرستاری
۱۲۷۲۰۱۸۰۰۱۵۷۹SIMAKHODADADEH SHENGELIRANدانشکده علوم بهداشتیپرستاری
۱۲۸۲۰۱۸۰۰۳۱۶۴AFSHINFARHANGI MAGHMOULIRANدانشکده علوم بهداشتیپرستاری
۱۲۹۲۰۱۸۰۰۳۱۴۵BAHAREHDEHGHAN BAKHSHAYESHIRANدانشکده علوم بهداشتیپرستاری
۱۳۰۲۰۱۸۰۰۰۰۱۴alaaaldabakSURIYEآموزشگاه تخصصی سیواسبرنامه نویسی کامپیوتر
۱۳۱۲۰۱۸۰۰۲۱۲۵eyadlailaSURIYEآموزشگاه تخصصی سیواسبرنامه نویسی کامپیوتر
۱۳۲۲۰۱۸۰۰۱۰۸۴DilrubaCamBELÇİKAآموزشگاه تخصصی سیواسبرنامه نویسی کامپیوتر (شیوه یادگیری ۲)
۱۳۳۲۰۱۸۲۰۲۴۷۱BurhanÜçcanT.C.آموزشگاه تخصصی سیواسبرنامه نویسی کامپیوتر (شیوه یادگیری ۲)
۱۳۴۲۰۱۸۰۰۱۰۱۰KHALEDALZAREESURIYEآموزشگاه تخصصی سیواسالکترونیک
۱۳۵۲۰۱۸۰۰۰۲۰۶IBRAHIM FIRAS KAMILKAMILIRAKآموزشگاه تخصصی سیواسالکترونیک
۱۳۶۲۰۱۸۰۰۰۹۳۳muhammedhasanSURIYEآموزشگاه تخصصی سیواسالکترونیک و ارتباطات
۱۳۷۲۰۱۸۲۰۲۹۰۰MALOHATABDIRAIMOVATURKMENISTANآموزشگاه تخصصی سیواسجرم و جنایت
۱۳۸۲۰۱۸۰۰۱۱۶۲ASMAAALOBAIDSURIYEآموزشگاه تخصصی سیواستکنولوژی ساخت و ساز
۱۳۹۲۰۱۸۰۰۲۰۲۶ĞIYASMUHAMMED ALHIDIRSURIYEآموزشگاه تخصصی سیواستکنولوژی ساخت و ساز
۱۴۰۲۰۱۸۰۰۱۶۲۵ABDELLAHHALALFASآموزشگاه تخصصی سیواستکنولوژی ساخت و ساز ( شیوه یادگیری ۲)
۱۴۱۲۰۱۸۲۰۲۸۴۳KürşatAkbayT.C.آموزشگاه تخصصی سیواسسلامت و امنیت حرفه ای
۱۴۲۲۰۱۸۲۰۳۰۹۲REDAKULLIASURIYEآموزشگاه تخصصی سیواسماشین آلات
۱۴۳۲۰۱۸۰۰۳۱۸۲MURATŞAKİROĞLUT.C.آموزشگاه تخصصی سیواسمکاترونیک
۱۴۴۲۰۱۸۰۰۰۲۴۵FATEMEHZAREIRANآموزشگاه تخصصی سیواسمکاترونیک
۱۴۵۲۰۱۸۰۰۲۹۹۵ALIKBERISLAMOVKIRGIZISTANآموزشگاه تخصصی سیواسهنرهای تزئینی معماری
۱۴۶۲۰۱۸۰۰۰۰۲۴ANFAL JAMAL SULTANAL HAYALIIRAKآموزشگاه تخصصی سیواسهنرهای تزئینی معماری
۱۴۷۲۰۱۸۲۰۲۰۸۹ABDULLAHNEDDAFT.C.آموزشگاه تخصصی سیواسگیاهان دارویی
۱۴۸۲۰۱۸۲۰۰۳۳۲AIAABEIDISURIYEآموزشگاه تخصصی سیواسگیاهان دارویی
۱۴۹۲۰۱۸۲۰۲۲۹۷BASILMUHAMMEDSURIYEآموزشگاه تخصصی سیواسبازرسی ساختمان
۱۵۰۲۰۱۸۰۰۰۶۳۸ORKUNYAZADZHAOGLUBULGARISTANدانشکده پزشکیپزشکی
۱۵۱۲۰۱۸۰۰۲۱۶۰NOURFARESSURIYEدانشکده پزشکیپزشکی
۱۵۲۲۰۱۸۰۰۰۶۴۲YASERALALİSURIYEدانشکده پزشکیپزشکی
۱۵۳۲۰۱۸۰۰۰۵۴۰MOHAMADSEBAIESURIYEدانشکده پزشکیپزشکی
۱۵۴۲۰۱۸۰۰۱۱۵۴TANNAZMOEINIIRANدانشکده پزشکیپزشکی
۱۵۵۲۰۱۸۰۰۱۹۷۲BETÜLBATHİŞSURIYEدانشکده پزشکیپزشکی
۱۵۶۲۰۱۸۰۰۱۷۴۶EDZHEARAKANBULGARISTANدانشکده پزشکیپزشکی
۱۵۷۲۰۱۸۰۰۲۸۴۱ANASDIRISURIYEدانشکده پزشکیپزشکی
۱۵۸۲۰۱۸۰۰۲۰۰۸MAHMOUD AYHAMSABERSURIYEدانشکده پزشکیپزشکی
۱۵۹۲۰۱۸۰۰۱۴۶۲AYNAZREZAEIIRANدانشکده پزشکیپزشکی
۱۶۰۲۰۱۸۰۰۰۵۹۲AhmedSadekSURIYEدانشکده پزشکیپزشکی
۱۶۱۲۰۱۸۰۰۰۶۵۲NILAYMURATOGLUBULGARISTANدانشکده پزشکیپزشکی
۱۶۲۲۰۱۸۰۰۱۸۹۵İBRAHİMÇOBANISVICREدانشکده پزشکیپزشکی
۱۶۳۲۰۱۸۰۰۱۴۶۸HAMIDREZAANSARI POUYAIRANدانشکده پزشکیپزشکی
۱۶۴۲۰۱۸۰۰۳۲۰۴SHAYANHESHMATIIRANدانشکده پزشکیپزشکی
۱۶۵۲۰۱۸۰۰۲۵۲۱KADOURYASSİNSURIYEدانشکده پزشکیپزشکی
۱۶۶۲۰۱۸۰۰۰۸۶۱FARIDTAGHIPOURIAN FARZINLOUIRANدانشکده پزشکیپزشکی
۱۶۷۲۰۱۸۰۰۰۳۶۶HAMEDPARTOVI MERANIRANدانشکده پزشکیپزشکی
۱۶۸۲۰۱۸۰۰۱۹۰۶FARZADMOGHADDAMSAMIRAIRANدانشکده پزشکیپزشکی
۱۶۹۲۰۱۸۰۰۲۴۴۳AychichakJavadliAZARBEYCANدانشکده پزشکیپزشکی
۱۷۰۲۰۱۸۰۰۰۸۳۷IbrahimCoskunHOLLANDAدانشکده پزشکیپزشکی
۱۷۱۲۰۱۸۰۰۲۳۲۴TUĞBAYEŞİLIRMAKT.C.دانشکده پزشکیپزشکی
۱۷۲۲۰۱۸۰۰۰۵۳۵MERVEPAMUKBULGARISTANدانشکده پزشکیپزشکی
۱۷۳۲۰۱۸۰۰۱۷۸۴NOUR EDDINALMADANISURIYEدانشکده پزشکیپزشکی
۱۷۴۲۰۱۸۰۰۱۶۷۷HAVVA NUREYUPOGLUAMERİKAدانشکده پزشکیپزشکی
۱۷۵۲۰۱۸۰۰۰۲۲۷ABDULLAHİŞLERALMANYAدانشکده پزشکیپزشکی
۱۷۶۲۰۱۸۰۰۱۸۹۳SETAREHHENDESSIIRANدانشکده گردشگریدکوراسیون و آشپزی
۱۷۷۲۰۱۸۲۰۰۲۱۰Abdullah RıdvanDoğanALMANYAدانشکده گردشگریدکوراسیون و آشپزی
۱۷۸۲۰۱۸۲۰۱۵۳۳MITRAHOZHABRI HAJIYARIRANدانشکده گردشگریدکوراسیون و آشپزی
۱۷۹۲۰۱۸۲۰۰۹۹۷RusalatRamizovaAZARBEYCANدانشکده گردشگریمدیریت گردشگری
۱۸۰۲۰۱۸۲۰۰۱۵۹EYVAZALIYEVAZARBEYCANدانشکده گردشگریمدیریت گردشگری
۱۸۱۲۰۱۸۲۰۰۷۳۵SANARANJBARIRANدانشکده گردشگریمدیریت گردشگری
۱۸۲۲۰۱۸۰۰۰۱۴۹HEKMATSBAHİSURIYEدانشکده دامپزشکیدامپزشکی
۱۸۳۲۰۱۸۰۰۰۰۲۲MAYMOONAALMAGARBIURDUNدانشکده دامپزشکیدامپزشکی
۱۸۴۲۰۱۸۰۰۲۷۵۷somarel muhammed el hamadinSURIYEآموزشگاه حرفه ای ZARA AHMET ÇUHADAROĞLUبانکداری و بیمه
۱۸۵۲۰۱۸۲۰۰۹۲۸sherzodabdullayevTURKMENISTANآموزشگاه حرفه ای ZARA AHMET ÇUHADAROĞLUبانکداری و بیمه
۱۸۶۲۰۱۸۲۰۱۲۶۵SÜLEYMANHAZNEVİSURIYEآموزشگاه حرفه ای ZARA AHMET ÇUHADAROĞLUخدمات مرکز تماس
۱۸۷۲۰۱۸۲۰۱۴۳۹ahmad ghazialhalabiSURIYEآموزشگاه حرفه ای ZARA AHMET ÇUHADAROĞLUمالیه
۱۸۸۲۰۱۸۲۰۰۹۳۲YUSUPNURMEDOVTURKMENISTANآموزشگاه حرفه ای ZARA AHMET ÇUHADAROĞLUمالیه
۱۸۹۲۰۱۸۲۰۱۷۲۰KiymetKurtALMANYAZARA VEYSEL DURSUN UY.BİL.Y.O.امور بانکداری و مالی
۱۹۰۲۰۱۸۰۰۱۸۹۱AMIRFARHADIANIRANZARA VEYSEL DURSUN UY.BİL.Y.O.بیمه و مدیریت ریسک