یوس پرتال
جامع ترین مرکز اطلاع رسانی آزمون یوس

اطلاعیه مهم دانشگاه دولتی مرسین در مورد مراحل پذیرش

0 1,156

به گزارش یوس پرتال، طبق اعلام مرکز آزمون و سنجش دانشگاه دولتی مرسین داوطلبان متقاضی ورود به این دانشگاه با اعلام نتایج آزمون یوس دانشگاه های زیر می توانند در مراحل پذیرش این دانشگاه پذیرفته شوند.

۱- Uluslararası – Adnan Menderes Üniversitesi

۲- Uluslararası – Ankara Üniversitesi 

۳- Uluslararası – Balikesir Üniversitesi 

۴- Uluslararası – Çukurova Üniversitesi 

۵- Uluslararası – Dokuz Eylül Üniversitesi 

۶- Uluslararası – Ege Üniversitesi 

۷- Uluslararası – Gebze Teknik Üniversitesi 

۸- Uluslararasi – İnönü Üniversitesi 

۹- Uluslararası – İstanbul Kültür Üniversitesi 

۱۰- Uluslararası – Manisa Celal Bayar Üniversitesi 

۱۱- Uluslararası – Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 

۱۲- Uluslararası – Namık Kemal Üniversitesi 

۱۳- Uluslararası – Ondokuz Mayıs Üniversitesi 

۱۴- Uluslararası – Recep Tayyip Erdoğan 

۱۵- Uluslararası – Süleyman Demirel Üniversitesi 

۱۶- Uluslararası – Mersin Üniversitesi – MEÜYÖS 2017 

۱۷- Uluslararası – Mersin Üniversitesi – MEÜYÖS 2017-Online